Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

differenzierte Deutsch

Sätze differenzierte ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich differenzierte nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Sehr differenzierte Argumentation, Christian.
No, blb taky není ideální.
Was den Tumor angeht, sehr differenzierte Strukturen, deren Aussehen an Ganglien erinnern. Ein Hinweis auf höhere Nervensystemfunktion.
Co se týče nádoru, vysoce odlišené struktury připomínají řetězec nervových uzlin, naznačují vyšší funkci nervového systému.
Und der differenzierte Einschlag hier spricht für eine Lücke oder eine Mulde am Ende.
A odlišný dopad tady naznačuje na nějakou jamku na spodní části.

Nachrichten und Publizistik

British Petroleum hat sich verpflichtet, differenzierte Informationen zu Zahlungen im Bereich seiner Aktivitäten in Aserbeidschan zu veröffentlichen und Royal Dutch Shell tut das gleiche in Nigeria.
British Petroleum se zavázala ke zveřejnění podrobných informací o platbách za těžbu v Ázerbájdžánu a Royal Dutch Shell dělá totéž v Nigérii.
Die ursprünglich kritische Reaktion mehrerer arabischer Regierungen auf die Entführung eines israelischen Soldaten durch die Hisbollah ist ein Zeichen, dass derartige Kritik ebenso möglich ist wie differenzierte Äußerungen einiger Muslim-Führer.
Prvotní kritická reakce ze strany několika arabských vlád na únos izraelských vojáků provedený Hizballáhem je znamením, že taková kritika je možná; podobně působí i vybraná vyjádření mnoha muslimských náboženských vůdců.
Die Fähigkeit individuelle Besonderheiten von der Masse zu unterscheiden, differenzierte Urteile zu fällen und erste Impulse von Zorn und Rache zu kontrollieren kennzeichnen die Reife von Gesellschaften wie auch einzelnen Menschen.
Schopnost rozlišovat vlastnosti jednotlivců od masy, dospívat k jemně odstíněným soudům a zvládat počáteční impulzy hněvu a pomstychtivosti, to jsou poznávací znaky zralosti jedinců i celých společností.

Suchen Sie vielleicht...?