Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

differenziert Deutsch

Übersetzungen differenziert ins Tschechische

Wie sagt man differenziert auf Tschechisch?

differenziert Deutsch » Tschechisch

rozlišený diferencovaný

Sätze differenziert ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich differenziert nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Denn mir erzählt keiner, dass du deine verdammte genetische Struktur 4 Stunden de-differenziert und dann wiederhergestellt hast!
To je celé protože nikdo mi nemůže tvrdit, že jsi zaměnil tvoji genetickou strukturu za pouhé 4 hodiny a pak ses přeorganizoval zpět!
Wir müssen differenziert mit dem Umgang der Häftlinge umgehen.
Musíme zacházet jinak se staršími chovanci.
Während manche sehr subtil, wundervoll und differenziert sein werden, werden andere abgrundtief und schwer zu ertragen sein.
Některé mohou být velmi jemné. a příjemné nebo jen málo znatelné, ale jiné budou velmi silné a těžko snesitelné.
Lhr habt sehr schartsinnig und differenziert uber die juristischen Aspekte der gleichgeschlechtlichen Ehe diskutiert und uber die juristischen Aspekte der Adoption.
Předvedli jste hodnotnou diskusi na téma homosexuálních sňatků. a legálnosti adopce. Ale co ty děti?
Sie schwammen umher, landeten auf einem Organ, wurden in Zytomen gebadet und teilweise differenziert.
Pluly dokola, přistály na orgánu, vykoupali se v cytomech a částečně se změnili.
Die Zellkerne waren alle normal groß. Die Knochenzellen waren gut differenziert.
Všechna jádra byla normální velikosti.
Die Zellen sind ordentlich differenziert.
Buňky se odlišují.
Wieso nimmst du automatisch an, dass ein Hospitality Manager. nicht in der Lage ist, differenziert über das Verfassungsrecht zu reden?
Proč automaticky předpokládáš, že správce ubytovacího zařízení nebude schopný sofistikovaně mluvit o ústavním zákoně?
Ich bin nicht sicher, ob der König da differenziert.
Jsem si jistý, že král ten rozdíl ocení.
Sie wurde schon zuvor erzählt, ja, aber wir bilden uns ein, noch nie so schwungvoll und differenziert.
Sice již mockrát vyprávěný, ale my si neskromně myslíme, že ho ještě nikdo nevyprávěl s takovým šmrncem.
Geschlechterspezifische Toiletten zwingen Schüler dazu, sich vorzeitig zu klassifizieren, obwohl das Geschlecht differenziert ist.
Genderové rozdělení toalet nutí žáky přečasně se identifikovat s určitým pohlavím, i když to tak nemusí cítit.

Nachrichten und Publizistik

Deshalb ist es unfair alle Schwellenländer über einen Kamm zu scheren; es muss differenziert werden.
Není tedy spravedlivé házet všechny rozvíjející se trhy do jednoho pytle; je třeba rozlišovat.

Suchen Sie vielleicht...?