Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diferencované vyučování Tschechisch

Übersetzungen diferencované vyučování Übersetzung

Wie übersetze ich diferencované vyučování aus Tschechisch?

diferencované vyučování Tschechisch » Deutsch

differenzierender Unterricht

Synonyme diferencované vyučování Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu diferencované vyučování?

diferencované vyučování Tschechisch » Tschechisch

diferencovaná výuka

Grammatik diferencované vyučování Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat diferencované vyučování in Tschechisch?

diferencovaný + vyučování · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze diferencované vyučování Beispielsätze

Wie benutze ich diferencované vyučování in einem tschechischen Satz?

Einfache Sätze

Vyučování začíná každý den v devět hodin.
Der Unterricht beginnt jeden Tag um neun Uhr.
Vyučování začíná ráno.
Der Unterricht beginnt morgen.
Vyučování začína ráno.
Der Unterricht fängt morgen an.

Filmuntertitel

Vyučování skončilo.
Der Unterricht ist beendet.
Takže vyučování se ruší.
Daher ist die Schule jetzt aus.
Myslel jsem, že bych s vaším svolením, zatímco čekáme na posly, zorganizoval vyučování pro děti. a učil je něčemu prospěšnému.
Ich dachte, mit ihrer Erlaubnis und solange ich auf die Boten warte, würde ich den Kindern im Tal gern Unterricht erteilen. und sie etwas Praktisches und Nützliches lehren.
Mám vyučování.
Ich gebe Unterricht.
Vyučování na univerzitě mi sice moc peněz nevynáší, ale..
An der Universität zu unterrichten, bringt nicht viel ein, aber.
Trvalo týdny než se mohl vrátit do práce, kterou dělal po vyučování. u starého lékárníka v Gowerově lékárně.
Es dauerte Wochen, bis er wieder seinen Job nach der Schule im Drugstore des alten Mr. Gower aufnehmen konnte.
Přišel hned po vyučování a byli jsme spolu víc než hodinu.
Er kam nach Hause und wir verbrachten eine Stunde zusammen.
Myš, pustím ji při vyučování.
Was hast du denn da? - Eine Maus. Du, die lasse ich im Unterricht laufen.
Jestli ještě někdo někdy bude během vyučování vyrušovat pošlu ho k řediteli.
Wer den Unterricht noch einmal stört, wird zum Schuldirektor geschickt.
Sleduje vyučování chvíli a brzy ji to přestane bavit.
Sie sieht ein Buch an und nach einer Weile hat sie davon genug.
A co vyučování?
Und mein Unterricht?
Dnes žádné vyučování nebude, tedy alespoň co se týče cella.
Heute gibt es keinen Unterricht, zumindest nicht am Cello.
Ležím v jeho posteli, prosím ho o vyučování.
Ich liege in seinem Bett, bettle um Unterricht.
Máme dnes vyučování, slečno Martho?
Haben wir heute auch Unterricht?

Nachrichten und Publizistik

Úspěch nově založených evropských vědeckých center a festivalů při navazování kontaktu s potenciálními obecenstvy odráží fakt, že objevily nový způsob vyučování a učení se.
Diesen neuen Wissenschaftszentren und Wissenschaftsfestivals gelingt es, ihr potenzielles Zielpublikum anzusprechen, weil man einen neuen Weg des Lehrens und Lernens beschreitet.
Libanonská vláda se dobrovolně nabídla, že přijme uprchlické děti do škol v zemi zavedením odpoledního vyučování a zajištěním přesčasů učitelů a ředitelů škol.
Die libanesische Regierung hat sich bereit erklärt, Flüchtlingskinder in die Schulen des Landes aufzunehmen, indem sie die Schulen auch nachmittags öffnet und Lehrer und Schuldirektoren davon überzeugt hat, die zusätzliche Arbeit zu schultern.
Informační technologie revolučně mění vyučování a snižují náklady na tvorbu špičkových vzdělávacích materiálů.
Die Informationstechnologie revolutioniert den Klassenraum und schickt die Kosten für die Produktion erstklassigen Unterrichtsmaterials in den Keller.

Suchen Sie vielleicht...?