Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diferenciální rovnice Tschechisch

Übersetzungen diferenciální rovnice Übersetzung

Wie übersetze ich diferenciální rovnice aus Tschechisch?

diferenciální rovnice Tschechisch » Deutsch

Differentialgleichung

Grammatik diferenciální rovnice Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat diferenciální rovnice in Tschechisch?

diferenciální + rovnice · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze diferenciální rovnice Beispielsätze

Wie benutze ich diferenciální rovnice in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

Mezinárodní společenství si musí uvědomit, že bezpečnostní situace Středního východu není jednoduchá lineární rovnice stavící Izrael proti arabskému světu.
Die internationale Gemeinschaft muss anerkennen, dass die Sicherheitsgleichung im Nahen Osten keine einfache, lineare ist, bei der es um den Konflikt Israel gegen die arabische Welt geht.
Chudí lidé potřebují vládu, aby mohli vést lepší život; úplné vynětí vlády z rovnice by možná krátkodobě zlepšilo situaci, ale nevyřešilo by základní problém.
Arme Menschen brauchen eine Regierung, um ein besseres Leben führen zu können. Die Regierung aus dem Spiel zu lassen, könnte die Lage kurzfristig verbessern, aber das eigentliche Problem würde nicht gelöst.
Proč ona jednoduchá rovnice islamismu a nacismu?
Warum die bereitwillige Gleichsetzung des Islamismus mit dem Nationalsozialismus?
Právě tady do rovnice vstupuje Asie.
An dieser Stelle kommt Asien ins Spiel.
Tato rovnice je příliš jednoduchá.
Doch diese Gleichung ist zu oberflächlich.
Snižování pojistných nároků (a tím i plateb) je však jen polovinou rovnice.
Doch die Verringerung der Erwerbsausfallansprüche (und somit Zahlungen) ist nur die eine Hälfte der Gleichung.
Taková je však nová ruská rovnice.
Aber genau das ist die neue russische Gleichung.
Západní i arabští vládci si musí uvědomit, že napjatá rovnice mezi současnými režimy a politickým islámem nemusí mít nutně na konci nulu.
Sowohl dem Westen als auch den arabischen Machthabern muss deutlich werden, dass die angespannte Rechnung zwischen den amtierenden Regierungen und dem politischen Islam nicht zwangsläufig aufgeht.
Například přidat do rovnice Egypt a Katar a angažovat OSN, aby zajistila zastřešení pro navrženou regionální banku jaderného paliva, do níž by Írán přispěl jako první.
Man könnte die Gleichung zum Beispiel um Ägypten und Katar erweitern und die UNO hinzuziehen, um als Schirmherrin einer vorgeschlagenen regionalen Nuklearbrennstoffbank zu fungieren, zu der Iran den ersten Beitrag leisten würde.
Rovnice není nijak komplikovaná: 160 milionů eur na programy obohacování potravin by mohlo zlepšit zdraví miliardy lidí.
Die Formel ist simpel: 160 Millionen Euro für Programme zur Anreicherung von Lebensmitteln könnten den Gesundheitszustand von einer Milliarde Menschen verbessern.
Přidáme-li do rovnice virtuální realitu, začne se rýsovat budoucnost neurochirurgie - budoucnost, v níž se tato disciplína pozvedne na novou úroveň dokonalosti.
Fügen wir dieser Gleichung noch etwas virtuelle Realität hinzu, und die Zukunft der Neurochirurgie nimmt Form an - eine Zukunft, in der diese Disziplin neue Ebenen von Qualität erreicht.
Tento jev popisují krok za krokem rovnice kvantové teorie.
Die Gleichungen der Quantentheorie beschreiben dieses Phänomen Schritt für Schritt.
Ale právě proto, že toto sdílení informací je možné jen a pouze prostřednictvím kvantové interference, stejné rovnice rovněž drasticky omezují typy úloh, jež by kvantové počty měly být schopny vypracovat či zrychlit.
Aber, weil der Informationsaustausch nur durch Quantenintervention möglich ist, beschränken eben diese Gleichungen wiederum die Arten von Aufgabe drastisch, die mittels Quantenberechnung ausgeführt oder beschleunigt werden können.
Nejlepším vysvětlením významu imigrační rovnice v dnešních prezidentských kampaních jsou tak možná volební údaje.
Die Wählerzahlen beleuchten die Bedeutung der Einwanderungsfrage für die heutigen Präsidentschaftskampagnen vielleicht am besten.

Suchen Sie vielleicht...?