Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diferenciální Tschechisch

Übersetzungen diferenciální Übersetzung

Wie übersetze ich diferenciální aus Tschechisch?

diferenciální Tschechisch » Deutsch

differentiell differential

Synonyme diferenciální Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu diferenciální?

diferenciální Tschechisch » Tschechisch

zaznamenávající jenom rozdíly rozlišovací rozdílový diferenciál

Deklination diferenciální Deklination

Wie dekliniert man diferenciální in Tschechisch?

diferenciální · Adjektiv

+
++

Sätze diferenciální Beispielsätze

Wie benutze ich diferenciální in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

D jako diferenciální.
D steht für Differenzial und A für Analysator.
Jak rychle se pohybují a jejich budoucí poloha jsou matematické problémy, které teď analyzuje náš diferenciální analyzér.
Ihre genaue Geschwindigkeit und ihr letztendliches Ziel sind zwei der mathematischen Probleme, die unser Differenzial -Analysator bestimmen soll.
Ale dokážou, když k nim přidáme diferenciální magnetometr.
Mit einem Differenzial-Magnetomer schon.
Diferenciální magnetometr?
Ein Diffenzial-Magnetomer? Davon habe ich noch nie gehört.
Počítači, zaměř se na poslední známé souřadnice Voyageru a aktivuj Diferenciální Indukční pohon.
Die letzten Koordinaten der Voyager erfassen und Antrieb aktivieren.
Diferenciální Indukční pohon byl zabezpečen.
Der Antrieb wurde gesichert.
Diferenciální diagnóza. Budu mimo.
Differenzialdiagnose für Abspritzen.
Dr. House často provádí diferenciální diagnózy na mnoha různých místech.
Dr. House hält die Differentialdiagnosen an den unterschiedlichsten Orten ab.
Pak nám ale Dr. Mráček napršel na celou diferenciální diagnózu. a zabil to roztomilé děťátko.
Dann regnet Dr. Sturmwolke über die ganze Differenzial und und tötet das schöne kleine Baby.
Pokud uznáme ztráty krve za signifikatní, tak diferenciální diagnostika není jen o infekci.
Wenn Blutspuren wichtig sind, dann kann sie auch etwas anderes, als eine Infektion haben.
Od kdy necháváš pacienty podílet se na diferenciální poradě?
Seit wann lassen Sie Patienten, an der Differentialdiagnose teilnehmen?
Nechává ji účastnit se diferenciální porady.
Er lässt sie an den Differenzialdiagnosen teilnehmen.
Ten kluk dokonce i vyřešil tuhle složitou diferenciální rovnici.
Das Kind hat sogar diese komplizierte Differentialgleichung gelöst.
Nesouhlasíš s Newtonovým prohlášením, že objevil diferenciální počet, a chceš na vrchol stromku pověsit Gottfrieda Leibnize. Jasně, dostal jsi .
Ja, hast mich erwischt.

Suchen Sie vielleicht...?