Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diferenciál funkce Tschechisch

Übersetzungen diferenciál funkce Übersetzung

Wie übersetze ich diferenciál funkce aus Tschechisch?

diferenciál funkce Tschechisch » Deutsch

Differential einer Funktion

Sätze diferenciál funkce Beispielsätze

Wie benutze ich diferenciál funkce in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

V diferenciálním počtu je daná funkce a diferenciál se vypočítá.
In der Differenzialrechnung ist eine Funktion gegeben und das Differenzial wird ermittelt.

Nachrichten und Publizistik

Prvním je úprava regulace finančních soustav vyspělých zemí za účelem zajištění vyšší stability, aniž by to ovšem narušilo jejich zásadní funkce nebo zbytečně zvýšilo cenu kapitálu.
Der erste ist die Neuregulierung der Finanzsysteme in den Industrieländern, wobei eine größere Stabilität sichergestellt werden sollte, ohne wesentliche Funktionen zu beeinträchtigen oder die Kosten für Kapital unnötig zu erhöhen.
Funkce generálního tajemníka navíc samozřejmě není svázána žádným ústavně předepsaným časovým ohraničením.
Und natürlich ist das Amt des Generalsekretärs nicht an eine verfassungsmäßige Beschränkung der Amtszeit gebunden.
Existují důkazy, že podobné funkce mají také amygdaly plazů a ptáků.
Es gibt auch zahlreiche Beweise dafür, dass die Amygdala von Reptilien und Vögeln ähnliche Funktionen erfüllt.
Vrátí-li se Berlusconi do funkce premiéra, bude znovu usilovat o úzkou spolupráci se Spojenými státy, což je cesta, po níž se nyní vydali rovněž francouzský prezident Nicolas Sarkozy a britský premiér Gordon Brown.
Wenn Berlusconi ins Amt zurückkehrt, wird er wieder eine starke Kooperation mit den Vereinigten Staaten anstreben - diesen Weg haben bereits der französische Präsident Nicolas Sarkozy und der britische Premierminister Gordon Brown eingeschlagen.
Mnohé neškodně obývají naše těla a plní užitečné funkce.
Unser Körper wird von vielen harmlosen Bakterien bevölkert, die darin auch wertvolle Aufgaben übernehmen.
Ale co s kandidáty na vedoucí politické funkce?
Aber was ist mit Bewerbern um politische Führungsämter?
Kvůli bojkotu soudů zaznamenávají obrovské finanční ztráty, a přesto dál rezolutně požadují, aby byl předseda Nejvyššího soudu navrácen do funkce.
Durch ihren Gerichtsboykott erleiden sie ernorme finanzielle Verluste und dennoch halten sie unbeirrt daran fest, dass der Höchstrichter wieder eingesetzt werden muss.
Faktem zůstává, že vrcholové funkce vyžadují více než dva pracovní dny v týdnu a neshodují se časově se školní výukou.
In Spitzenpositionen müssen mehr als zwei Arbeitstage pro Woche absolviert werden und die Arbeitszeit weicht vielfach von den Unterrichtszeiten in Schulen ab.
Nizozemský centrální bankéř Gerard Vissering odstoupil z funkce a nakonec spáchal sebevraždu v důsledku zkázy, již zhroucení libry způsobilo na účetní rozvaze jeho instituce.
Der holländische Zentralbankchef Gerard Vissering trat zurück und nahm sich schließlich aufgrund der der Bilanz seines Instituts durch den Zusammenbruch des Pfundes zugefügten schweren Verluste das Leben.
Konvenční výrobní funkce neoklasické ekonomie tudíž nabízí nebezpečně zavádějící optiku výkladu procesů, k nimž dochází v popředí inovací.
Die traditionelle Produktionsfunktion der neoklassischen Ökonomie ist eine gefährlich in die Irre führende Linse zur Interpretation der Prozesse im Grenzland der Innovation.
Vzhledem k její moci vyplývající z manželovy funkce však stačilo, aby luskla prsty, a Heywood by byl uvězněn nebo vyhoštěn z Číny.
Doch angesichts der Macht Gus als Ehefrau von Bo hätte sie jemand wie Heywood im Handumdrehen verhaften oder aus China ausweisen lassen können.
Z toho vyplývá, že nejvyšší funkce v ECB se neřadí mezi posty, které se mají přidělovat podle národních kvót, a nepanuje názor, že Draghiho rozhodování je jakkoliv ovlivněné jeho státní příslušností.
Dies deutet darauf hin, dass die EZB-Präsidentschaft nicht zu den Posten zählt, die nach nationalen Quoten vergeben werden, und dass Draghis Staatsangehörigkeit nach allgemeiner Wahrnehmung seine Entscheidungen nicht beeinflusst hat.
Jedním z takových standardů, s nímž by mezinárodní společenství případně mohlo souhlasit, může být kupříkladu mezinárodně uznávaná maximální doba výkonu funkce nejvyssích politických činitelů.
Ein solcher Standard, der internationale Zustimmung gewinnen könnte, wäre eine Amtszeitbegrenzung für Regierungschefs.
Teoreticky dokonce mají pravomoc odvolávat ministry kabinetu a za zneužití moci zbavit funkce prezidenta.
Theoretisch haben sie sogar die Befugnis, Kabinettsminister des Amtes zu entheben und den Präsidenten wegen Fehlverhaltens im Amt abzusetzen.

Suchen Sie vielleicht...?