Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diferenční Tschechisch

Übersetzungen diferenční Übersetzung

Wie übersetze ich diferenční aus Tschechisch?

diferenční Tschechisch » Deutsch

verschieden Differenz-

Synonyme diferenční Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu diferenční?

diferenční Tschechisch » Tschechisch

sloužící k rozlišení rozlišovací rozdílový rozdílný

Deklination diferenční Deklination

Wie dekliniert man diferenční in Tschechisch?

diferenční · Adjektiv

+
++

Sätze diferenční Beispielsätze

Wie benutze ich diferenční in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Použil jsem diferenční puls k analýze 10 miliónů kvantových stavů v trhlině, ale ještě nemám žádný s vaší signaturou.
Ich analysierte über zehn Millionen Quantenzustände in dem Spalt, fand aber noch keinen mit lhrer Signatur.
Mozek robota je diferenční počítač, čte podstatné signály.
Das Robotergehirn misst das Differenzial von Lebenszeichen.
Kdy se diferenční program stane hledáním pravdy?
Wann wird ein Differenzialsystem zur Wahrheitssuche?
Diferenční diagnózy prosím.
Differenzial-Diagnose, Leute.
Budeš takhle uražený na diferenční diagnostice, že jo?
Sie haben während der Differenzialdiagnose die ganze Zeit rumgejammert.
Zůstat na diferenční diagnostiku.
Wir können eine weitere Differenzialdiagnose machen.
Ale nedává smysl zahrnovat symptom, který se na diferenční poradě snaží vyřešit.
Aber es macht keinen Sinn ein Symptom einzubeziehen, das er während der Differential verursacht hat, welche er verzweifelt zu lösen versucht.
Diferenční diagnóza na genetické problémy se srdcem.
Differentialdiagnosen für genetische Herzleiden.
Diferenční diagnóza pro zmrtvýchvstání.
Eine Differentialdiagnose für Wiederauferstehung. Los.
Vlastně jsem zachránil od strašné po-diferenční dopravní zácpě.
Genau genommen habe ich Sie von dem furchtbaren Stau nach der Differenzialdiagnose bewahrt.
Diferenční teploměr.
Das ist ein Differential-Thermometer.

Suchen Sie vielleicht...?