Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

dietní výrobek Tschechisch

Übersetzungen dietní výrobek Übersetzung

Wie übersetze ich dietní výrobek aus Tschechisch?

dietní výrobek Tschechisch » Deutsch

diätetisches Lebensmittel

Grammatik dietní výrobek Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat dietní výrobek in Tschechisch?

dietní + výrobek · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze dietní výrobek Beispielsätze

Wie benutze ich dietní výrobek in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

Neuchopitelné charakteristiky, jež činí výrobek něčím více než pouze užitečným předmětem, jsou tím, co odlišuje drahé výrobky od levných - patří sem i design, značka a ekologická šetrnost.
Die immateriellen Merkmale, die aus einem Produkt mehr machen als einen bloßen Gebrauchsgegenstand, unterscheiden teure Produkte von billigen Produkten und umfassen das Design, den Markennamen und die Umweltfreundlichkeit.
Pokud byl váš mobilní telefon smontován v Indii, ale vyvinut a navržen ve Finsku, je to indický, anebo finský výrobek?
Wenn Ihr Mobiltelefon in Indien zusammengebaut, aber in Finnland entwickelt und konzipiert wurde, ist es dann ein indisches oder finnisches Produkt?
Zdá se ovšem zvláštní, když stát v zásadě smí zakázat prodej určitého výrobku, ale nesmí povolit, aby se tento výrobek prodával pouze v balení obsahujícím názorné zpodobnění škod, které páchá na lidském zdraví.
Allerdings wäre es seltsam, anzunehmen, dass der Staat prinzipiell den Verkauf eines Produktes verbieten würde, wenn er noch nicht einmal durchsetzt, es nur in Packungen zu verkaufen, die seinen Schaden für die menschliche Gesundheit zeigen.
Kdysi IBM požádala čínského výrobce, aby Thinkpady montoval - za použití komponentů, jež americká firma dodá, a za dodržení souboru pokynů - a finální výrobek posílal zpět IBM.
Irgendwann einmal beauftragte IBM einen chinesischen Hersteller, unter Nutzung von durch IBM gelieferten Bauteilen und unter Befolgung vorgegebener Anweisungen sein Thinkpad zusammenzubauen und das fertige Produkt an IBM zurückzuschicken.
Právě to je hospodárně navržený výrobek, který na rozvíjejících se trzích může probudit obrovskou novou spotřebitelskou poptávku.
Genau diese Art sparsam konstruierter Produkte kann eine gewaltige neue Verbrauchernachfrage in den aufstrebenden Märkten schaffen.
Ale Moore cítil, že jeho čest byla pošramocena, jeho tělo zneužito a tkáň přeměněna ve výrobek.
Aber Moore sah sich in seiner Integrität verletzt und glaubte sein Körper sei ausbeutete und sein Gewebe zu Erzeugnissen weiter verarbeit worden.
Za svou těžkou práci však dostáváme velmi málo, protože než náš výrobek doputuje na trh, shrábnou zisk prostředníci.
Aber wir bekommen für unsere harte Arbeit sehr wenig, denn bis unsere Produkte den Markt erreichen, haben Zwischenhändler den Gewinn abgeschöpft.
Nový instantní výrobek na bázi kukuřice, který je obohacený o vitaminy a minerály a vyrábí se v Ghaně, je prvním svého druhu na trhu díky své dostupnosti a přirozené integraci s kojením.
In Ghana ist ein neues maisbasiertes Instant-Produkt, das mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert wurde, das erste derartige Produkt auf dem Markt, was es seiner Erschwinglichkeit und natürlichen Vereinbarkeit mit dem Stillen zu verdanken hat.
Nevysmáli byste se (ve snaze nebýt neslušní snad mezi čtyřma očima) někomu, kdo zaplatí víc než 200krát tolik co vy a nakonec horší výrobek?
Würden Sie nicht (und sei es im Stillen, um nicht unhöflich zu sein) über jemanden lachen, der über 200 Mal so viel bezahlt wie Sie und dafür ein minderwertiges Produkt bekommt?
Pěstitelé vědí, že musejí dodat výrobek, jenž mají spotřebitelé rádi, a to jak pro jeho chuť, tak pro způsob, kterým se pěstuje.
Die Bauern wissen, dass sie ein Produkt liefern müssen, dass den Verbrauchern gefällt, sowohl in geschmacklicher Hinsicht als auch in der Anbauweise.

Suchen Sie vielleicht...?