Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

dietní strava Tschechisch

Synonyme dietní strava Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu dietní strava?

dietní strava Tschechisch » Tschechisch

zdravotní strava

Grammatik dietní strava Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat dietní strava in Tschechisch?

dietní + strava · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze dietní strava Beispielsätze

Wie benutze ich dietní strava in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

Lidé s vyšším společensko-ekonomickým postavením mají navíc sklon přejímat jako první nové vzorce chování a pohotověji se zbavovat těch vzorců, u kterých se zjistí škodlivost na zdraví, jako jsou kouření nebo tučná strava.
Darüber hinaus neigen Menschen mit höherem sozioökonomischem Status dazu, leichter neue Verhaltensweisen anzunehmen und gesundheitsschädliche Gewohnheiten wie Rauchen oder fettreiche Nahrung bereitwilliger abzulegen.
I za tímto stavem se skrývá více faktorů, například strava složená z levných a nezdravých smažených jídel, avšak čas strávený vsedě před televizorem také výrazný vliv.
Auch hier spielen viele Faktoren eine Rolle, u.a. der große Anteil billiger frittierter Lebensmittel an der Ernährung, doch die Zeit, die die Menschen sitzend vor dem Fernseher verbringen, ist ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor.
Většina lidí , že tučná strava, přemíra alkoholu, kouření, promiskuita a rekreační drogy jsou sice příjemné, ale mohou nám zničit zdraví.
Die meisten Menschen wissen, dass eine fettreiche Ernährung, zu viel Alkohol, Tabakkonsum, häufiger Wechsel der Sexualpartner und die Einnahme von Drogen zwar vergnüglich sind, aber die Gesundheit ruinieren können.
Trvalo déle než století, než evropská strava dospěla do stavu, kdy se maso konzumuje při každém jídle včetně snídaně.
Die Europäer haben mehr als ein Jahrhundert gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen, an dem Fleisch zu jeder Mahlzeit gegessen wird, auch zum Frühstück.
Masitá strava vyvolala celosvětový problém obezity, mimo jiné a zejména v Číně, jejíž rozšiřující se mezinárodní vliv jde ruku v ruce s rozšiřující se šířkou v pase u jejích občanů.
Fleischhaltige Ernährung hat ein globales Fettleibigkeitsproblem verursacht, das gilt ausgerechnet auch für China, dessen internationale Expansion einhergeht mit erweiterten Gürtellinien zuhause.
Strava možná nikdy nevyléčí žádnou konkrétní chorobu, ale jídelníček bohatý na ovoce a zeleninu, obilniny a rostlinné oleje nabízí ochranu před mnoha typy rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a dalších chorob spojovaných se stářím.
Nahrung wird nie eine spezielle Krankheit heilen können, aber ein Speiseplan mit viel Obst und Gemüse, Getreideprodukten und pflanzlichen Ölen bietet Schutz vor vielen Krebsarten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen altersbedingten Krankheiten.
Naše strava obvykle obsahuje bezpečnou hladinu, kdežto vysoce koncentrované antioxidační doplňky mohou být nebezpečné.
Während unsere Nahrung typischerweise Antioxidantien in sicheren Konzentrationen enthält, kann die Einnahme hochdosierter antioxidativer Präparate gefährlich sein.
Optimálním zdrojem antioxidantů tedy nejsou doplňky stravy, nýbrž strava samotná.
Antioxidantien sollten daher vorzugsweise aus der Nahrung und nicht über Ergänzungspräparate aufgenommen werden.
Zdokonalené metody chovu, kvalitnější strava a lepší veterinární péče zase v posledních čtyřech desetiletích více než zdvojnásobily průměrnou celosvětovou produkci mléka.
Ebenso haben verbesserte Aufzuchtmethoden, qualitativ hochwertigeres Futter und bessere tierärztliche Versorgung dazu geführt, das die weltweite Milchproduktion sich mehr als verdoppelt hat.
Naše potraviny jsou bezpečnější a naše strava rozmanitější než kdykoliv dříve, výrobní metody jsou stále udržitelnější, čistší a efektivnější, a navíc dokážeme stále lépe chránit biodiverzitu.
Unsere Nahrung ist sicherer und unsere Ernährung ist vielfältiger als jemals zuvor, die Produktionsmethoden werden immer nachhaltiger, sauberer und effizienter, und wir werden immer besser darin, die Artenvielfalt zu schützen.
Klíčem ke kvalitnímu životu s cukrovkou je však výživná strava, aktivní životní styl, sociální podpora a poradenství šité na míru situaci každého jednotlivce.
Aber der Schlüssel zu einem guten Leben mit Diabetes liegt in einer guten Ernährung, einem aktiven Lebensstil, in sozialer Unterstützung und in einer Betreuung, die an die jeweiligen Umstände der einzelnen Individuen angepasst ist.
Kvalitnější strava smysl i z ekonomického hlediska.
Bessere Ernährung ist wirtschaftlich sinnvoll.
V nízkopříjmových zemích se strava skládá převážně ze škrobů obsažených například v rýži a z luštěnin, jako je hrách, které obsahují velmi málo bílkovin.
In Ländern mit niedrigen Einkommen besteht die Ernährung hauptsächlich aus Stärken, wie Reis, und Hülsenfrüchten, wie Erbsen, die sehr wenig Eiweiß enthalten.
Základní strava rodiny obsahuje jen malý podíl důležitých stopových prvků, které děti potřebují ke správnému vývoji.
Die Basisernährung der Familie enthält nur einen geringen Anteil der lebensnotwendigen Mikronährstoffe, die Kinder für ihre Entwicklung brauchen.

Suchen Sie vielleicht...?