Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diesbezügliche Deutsch

Sätze diesbezügliche ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich diesbezügliche nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Patientin reagiert verwirrt auf diesbezügliche Fragen und schweigt zu den Ereignissen.
Pacientka reaguje na související otázky panicky. O událostech nechce mluvit.
Hatten wir nicht schon eine diesbezügliche Besprechung?
Neprobírali jsme již tuto záležitost na minulém briefingu?
Da es sich um eine aktuelle Ermittlung handelt, stellen Sie diesbezügliche Fragen. bitte den Vertretern der Polizei, die diese am besten beantworten können.
Vyšetřování probíhá, proto prosím, abyste kladli otázky zástupcům policie, kteří mohou nejlépe odpovědět.
Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, um seine diesbezügliche Ansicht zu ändern, für den Augenblick.
Myslím, že jsem našel způsob, jak změnit jeho pohled alespoň prozatím.
Sind Ihnen bei Ihrer Arbeit im Netzwerk falsche Informationen und Warnungen oder irreführende Angaben oder diesbezügliche Warnprojekte begegnet?
Byl jste někdy vystaven nebo setkal jste se během své kariéry nebo ve svém okolí s falešnými důkazy a stopami nebo klamnými údaji nebo varovnými projekty v tomto smyslu?

Nachrichten und Publizistik

Hongs diesbezügliche Webseite www.10over100.org, lädt andere ein, es ihm gleich zu tun.
Hongovy webové stránky www.10over100.org vyzývají ostatní, aby se zachovali také tak.
Amerikas diesbezügliche Versäumnisse haben besondere Aufmerksamkeit erregt - sogar so viel, dass einige afrikanische Länder Besucher aus den USA mit besonderer Vorsicht behandeln.
Americká neschopnost si v tomto ohledu získala mimořádnou pozornost - dokonce do míry, že některé africké státy přistupují k návštěvníkům z USA se zvláštní obezřetností.
Die Verleihung der diesjährigen Nobelpreise unterstrich wieder einmal, dass das Forschungsklima in den Vereinigten Staaten wissenschaftlichen Höchstleistungen zuträglicher ist als das diesbezügliche Angebot in Europa.
Letošní Nobelovy ceny opět upozornily, že ve srovnání s tím, co nabízí Evropa, zůstávají výzkumné poměry ve Spojených státech nadále pro špičkový vědecký úspěch příznivější.
Ohne diesbezügliche Verbesserungen können die Vorteile des intensivierten Wettbewerbs nicht voll genutzt werden.
Bez zkvalitnění těchto složek nelze očekávat přínos v podobě zvýšení konkurenceschopnosti španělských podniků.
In den Industrieländern wird in den Medien umfassend über das Thema Abtreibung berichtet, vor allem in den Vereinigten Staaten, wo Republikaner ihre diesbezügliche Ablehnung nutzen, um Wählerstimmen zu sammeln.
Média se potratům ve vyspělých zemích hojně věnují, zejména ve Spojených státech, kde republikáni využívají odporu vůči interrupcím ke shromažďování voličů.
Die wichtigste diesbezügliche Bewährungsprobe wird Chinas Bereitschaft sein, den Status quo im Ost- und Südchinesischen Meer zu akzeptieren.
Velkou zkouškou v tomto ohledu bude, zda Čína projeví ochotu akceptovat status quo ve Východočínském a Jihočínském moři.

Suchen Sie vielleicht...?