Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diesbezüglich Deutsch

Übersetzungen diesbezüglich ins Tschechische

Wie sagt man diesbezüglich auf Tschechisch?

diesbezüglich Deutsch » Tschechisch

co se toho týče

Sätze diesbezüglich ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich diesbezüglich nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Ich bin sicher, Sie werden sich diesbezüglich anständig zeigen.
vím, že jste ochoten zachovat se slušně.
Und was schlägt Eure Hoheit diesbezüglich vor?
A jak ho asi podle vás máme dostat?
Sie waren furchtbar nett diesbezüglich. Sie warfen sie ins Meer.
Hodil jste ho do moře.
Diesbezüglich sind wir uns einig.
Alespoň v něčem se shodnem.
Ich weise Robby diesbezüglich an, und Sie bekommen sie spätestens morgen Nachmittag.
Robby vám to vše přiveze. a budete to mít nejpozději zítra v poledne.
Ich habe keine persönlichen Gefühle diesbezüglich.
A nemám o tom žádné osobní pocity.
Die Besetzungsbehörde ist diesbezüglich sehr streng.
Okupační úřad nás nabádá k nejvyšší přísnosti.
Was werden Sie diesbezüglich tun? - Was meinen Sie damit?
A co stím budete dělat?
Das ist alles, was ich diesbezüglich mitteilen kann.
To je všechno, co můžete otisknout, jestli se chcete na odvolat.
Diesbezüglich hat er gelogen. - Und warum?
Ale udělal by to, kdyby mohl.
Aber Sie verstehen sicher, dass ich diesbezüglich vorsichtig sein muss.
Jistě chápete, že v této věci musím být opatrný.
Tut mir leid. Er folgt diesbezüglich strikten Regeln.
Je mi líto, ale otec v téhle oblasti přísné zásady.
Ich habe gehört, dass Ihr diesbezüglich Einfluss auf die Zarin habt.
A vím, že v těchto věcech máte u Carevny velký vliv.
Was werden Sie diesbezüglich tun?
Co s tím uděláš?

Nachrichten und Publizistik

Diesbezüglich haben uns Untersuchungen hinsichtlich der Angst von Ratten ein ganzes Stück weiter gebracht.
Studium strachu u krys nám v tomto směru pomáhá mnohé odkrýt.
Die Europäische Kommission hat kaum eigene Befugnisse, um sich der sich in der EU ausbreitenden Rezession entgegenzustellen; die meisten Befugnisse hat diesbezüglich die Europäische Zentralbank.
Evropská komise málo vlastních pravomocí, jež by dávaly možnost postavit se recesi, která se napříč Evropskou unií šíří; většina pravomocí patří Evropské centrální bance.
Frau Merkel hat die Wahl gewonnen, weil sie diesbezüglich eine klare Antwort formuliert hat.
Frau Merkelová zvítězila ve volbách proto, že dokázala zformulovat jasnou odpověď.
Oder sind wir diesbezüglich Gefangene eines simplifizierenden Bildes von der Vergangenheit?
Nebo jsme zajatci příliš zjednodušené představy o minulosti?
Diesbezüglich ist der SRM-Vorschlag ebenfalls unvollständig.
V tomto ohledu je návrh SRM také neúplný.
Diesbezüglich lauern zahlreiche Gefahren, und viele Menschen haben nicht das geringste Interesse an diesem Problem.
Tyto informace představují jedno z mnohých nebezpečí, která zde číhají, a je nemálo těch, kteří se právě o tuto otázku intenzivně zajímají.
Aber ein allgemeiner Ankauf von Staatsanleihen ist diesbezüglich unbedenklich.
Masové nákupy státních dluhopisů ale takové obavy nevyvolávají.
Diesbezüglich lag Nixon richtig.
V tom měl Nixon pravdu.
Der Kontinent braucht produktivitätssteigernde Investitionen, um seine schrumpfende Erwerbsbevölkerung auszugleichen, aber seine demografische Schwäche führt dazu, dass sich die Unternehmen diesbezüglich zurückhalten.
Kontinent potřebuje investice zvyšující produktivitu, aby mohl kompenzovat úbytek pracovních sil, avšak jeho demografická slabost vede k tomu, že se firmy drží zpátky.
Doch nur wenige haben diesbezüglich ganz reale Hoffnungen.
Jen málokdo ale věří, že se tak stane.
Bisher gab es diesbezüglich mehr Worte als Taten.
Prozatím jsme zažili víc slov než činů.
Die Türkei scheint diesbezüglich bisher zu wenig zu tun: Sie tritt bisher für eine überladene, ineffektive Tagesordnung ein.
Prozatím se zdá, že Turecko v tomto úkolu zaostává a prosazuje přehnaně velkou a neefektivní agendu.
Auch diesbezüglich sollte Deutschland eine Führungsrolle übernehmen.
I tady by se mělo ujmout vedení Německo.
Unmittelbar im Anschluss an den Putsch machte sich die Europäische Union diesbezüglich eine ambivalente Position zu Eigen.
Ihned po puči k němu Evropská unie přijala ambivalentní stanovisko.

Suchen Sie vielleicht...?