Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

dienstfähig Deutsch

Sätze dienstfähig ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich dienstfähig nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Sie sind wieder dienstfähig.
Zpátky do služby.
Ja. Wollen Sie damit sagen, dass sie dienstfähig ist?
Ano, pane Scotte, mám to brát tak, že se cítí schopná služby?
Sie sind wieder dienstfähig, wenn auch mit ein paar gewalttätigen Engrammen weniger in Ihrem Hitzkopf.
Můžete se vrátit do služby, Poručíku, i když ochuzená o pár násilných představ v vaší zuřivé hlavě.
Sie sind wieder dienstfähig, Lieutenant.
Můžete se vrátit do služby, poručíku.
Nach drei Jahrzehnten bei diesen Barbaren durchlief ich eine Rehabilitation, bevor ich wieder dienstfähig war.
A po třech dekádách s těmi post industriálními barbary jsem musel projít rozsáhlou rehabilitací než jsem se mohl vrátit do služby.
Seine geistige Verfassung ist angegriffen. Er ist nicht dienstfähig.
Jeho mentální stav je nestálý, nebude již schopen další služby.
Sir. - Jack. Sie sind nicht dienstfähig, solange Sie verletzt sind.
Pane Jacku. jsi vyřazen z plánu misí, dokud se to koleno zcela neuzdraví.
Sind Sie dienstfähig?
Myslíte, že jste připraven vrátit se do služby?
Colonel. Doktor Keller sagte, Sie wären nicht dienstfähig.
Plukovníku, Dr. Kellerová říkala, že nejste schopný služby.
Nun, Terence, die gute Nachricht ist, dass Sie wieder voll dienstfähig sind.
Dobrá zpráva Terenci je, že máte povolení nastoupit do služby.
Ich bin nicht länger dienstfähig.
Doktore, nadále nejsem schopen služby.
Sie sind wieder voll dienstfähig.
Jste vrácen do služby.
Ich denke, Sie sind nicht dienstfähig.
Nemyslím, že jsi připravený na směnu.
Sir, Ray Gun war, als der Einsatzbefehl kam, nicht dienstfähig.
Pane, Kulomet Ray nebyl v pořádku, když jsem ho zařadil zpátky do letky.

Suchen Sie vielleicht...?