Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

agitace Tschechisch

Bedeutung Tschechisches Bedeutungswörterbuch

Was beudeutet auf Tschechisch agitace?

agitace

Agitation sociol., žurn., pol. organizované úsilí kanditátů či politických stran přesvědčit potenciální voliče, aby podporovali předložený program  "Republice více práce - to je naše agitace!" bylo prý heslo komunistické strany v roce 1946. med. stav rozrušenosti

Übersetzungen Tschechisch–deutsches Übersetzungswörterbuch

Wie übersetze ich agitace aus Tschechisch?

Grammatik Tschechische Grammatik

Wie flektiert oder konjugiert man agitace in Tschechisch?

agitace · Substantiv

+
++

Sätze Tschechisch–deutsches Satzwörterbuch

Wie benutze ich agitace in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Rád bych tady s vámi mluvil o problému bolševické agitace.
Ich möchte mit euch über die bolschewistische Agitation reden.
Víte, základem pokroku je osvěta a agitace.
Wissen sie, Grundlage des Fortschritts sind Aufklärung und Agitation.
To zadržování informací v záležitosti národní bezpečnosti. je v tomto státě trestné jako zrada a protistátní agitace.
Informationen in Fragen der nationalen Sicherheit zurückzuhalten, ist strafbar.
Tomu říkám agitace.
Das ist ja ein Riesen-Aufwand.
Tomu říkám agitace.
Das ist ja ein Riesenaufwand.
Komunistická agitace?
Kommunistische Agitation?
Rostoucí úroveň agitace doprovázené nečekanými výbuchy nadlidské síly.
Zunehmende Unruhe, begleitet. von explosiven Ausbrüchen übermenschlicher Kraft.
Tento přenos energie na mikroskopické úrovni za následek zvýšení molekulární agitace, jenž nazýváme entropií.
Auf mikroskopischer Ebene führt dieser Energieaustausch zu einer erhöhten Molekularbewegung. Das nennt man Entropie.
Agitace.
Stimmenwerbung!
Není nic lepšího než stará dobrá osobní agitace.
Es gibt nichts Besseres als der gute alte von Tür zur Tür Wahlkampf.
Jaká byla agitace?
Wie war die Wahlwerbung?
Agitace byla fajn.
Es lief okay.
Pro případ, že by nastaly nějaké potíže. - Chtěla jsem si zkusit trochu agitace.
Ich wollte die Wahl unterstützen.
Doplňkové volby nejsou úplně zcestné. - Agitace?
Die Wahl unterstützen?

Suchen Sie vielleicht...?