Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

ABA Tschechisch

Übersetzungen ABA Übersetzung

Wie übersetze ich ABA aus Tschechisch?

ABA Tschechisch » Deutsch

Dormin Abszisinsäure Abscisinsäure

Aba Tschechisch » Deutsch

Aba

aba Tschechisch » Deutsch

Aba

Synonyme ABA Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu ABA?

ABA Tschechisch » Tschechisch

kyselina abcisová dormin

aba Tschechisch » Tschechisch

abája

Sätze ABA Beispielsätze

Wie benutze ich ABA in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Nevím. Znáš Aba, vždycky se nechá rychle unést.
Du kennst Abe ja, er nimmt sich die Dinge immer zu Herzen.
Manu, Aba.
Manu.
Hledám Aba Simpsona.
Ich hatte seltsame Aufnahmen für diese Szene hier.
Jo, od doby Aba Lincolna.
Oh ja, schon seit Abe Lincoln.
Takže, tenhle vazač v sobě všechny formy lidských zdrojů, fax vyúčtování, ABA, pro bono požadavky.
So diese Mappe hat Ihre Personalformulare, ein Faxdatenblatt für die Abrechnung, ABA, Pro Bono Anforderungen.
Mám menší potíže s přístupem do skupiny složek bez partnerského povolení ABA.
Ich habe Probleme beim Zugriff auf einen Code ohne einen ABA-Umweg auf Partnerebene.
Jsi přece aba.
Du hast doch kräftige Stampfer.
jsem aba?
Wieso Stampfer?
Aba, která nesnáší vodu? Můj ty.. ha, ha, ha.
Ein Frosch, der Wasser hasst?
Zabil jste Bobbyho a Aba.
Sie töteten Bobby und Abe.
Takže, několik měsíců zpátky, když jsem jel do New Yorku, abych dostal Aba z vězení. ten tvrdohlavý parchant odmítl jít, jasný?
Als ich in New York war, um Abe zu holen, hat dieser sture Bastard sich geweigert, zu gehen.
Ne, myslím si, že jste si hrál na škatulata s ABA, nevyšlo vám to, a teď potřebujete velkého klienta a zatracenou výhru, nebo zhruba za 10minut skončíte na dlažbě.
Nein, ich denke Sie haben Angsthase mit der Anwaltskammer gespielt, haben den Kürzeren gezogen, und jetzt brauchen Sie einen bekannten Mandanten und einen großen, verdammten Sieg, oder Sie werden in ungefähr 10 Minuten auf der Straße sitzen.

Aba Deutsch

Übersetzungen ABA ins Tschechische

Wie sagt man ABA auf Tschechisch?

Aba Deutsch » Tschechisch

kyselina abscisová abája aba Aba