Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

aalglatte Deutsch

Sätze aalglatte ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich aalglatte nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Aalglatte Aktion.
Jsou pěkně vychcaní.
Die kenne ich. Das ist eine aalglatte Yuppie-Tränke.
To je jedno z těch snobských hnízdeček.
Er hatte eine Schwäche für berühmte Familien und aalglatte Dummköpfe, die er manchmal adoptierte. Eigentlich wäre Okita der rechtmäßige Nachfolger seiner Schwertkampfschule gewesen.
Jeho obliba v rozlišování rodin a povyšování pitomců ho přivedla k adoptování tohoto mladšího bratra čímž získal Okita přirozené nástupnické právo.
Du bist eine aalglatte Arschgeige, weißt du das?
Ty seš ale úlisnej hajzl.
Das ist Der aalglatte Führer.
Říkají tomu Uhlazený průvodce.
Der aalglatte Führer kommt bei Frauen sehr gut an, aber der Sender möchte auch noch eine aalglatte Führer-in.
Jde o to, že Uhlazený průvodce velký úspěch u žen, ale společnost chce, abychom rozšířili záběr a použili uhlazenou průvodkyni.
Der aalglatte Führer kommt bei Frauen sehr gut an, aber der Sender möchte auch noch eine aalglatte Führer-in.
Jde o to, že Uhlazený průvodce velký úspěch u žen, ale společnost chce, abychom rozšířili záběr a použili uhlazenou průvodkyni.
Und du bist der aalglatte und verklemmte Geek.
Ale ty, ty nevyčníváš.
Der aalglatte Bastard wird den Rest des Lebens in Ketten verbringen, wenn ich was zu sagen habe.
Ten parchant stráví zbytek života v poutech, pokud k tomu můžu něco říct.
Das gleiche aalglatte Wichser-Grinsen in der Hackfresse.
Ksichtí se furt stejně namistrovaně, držka hnusná. - Kurva drát!
Der Aalglatte schaut noch nicht her.
Kluzky clovek nediva dosud.

Suchen Sie vielleicht...?