Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

a posteriori Tschechisch

Bedeutung a posteriori Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch a posteriori?

a posteriori

dodatečně z následujícího na základě zkušenosti (Užívá se obecně o&;nbsp;závěrech dělaných na základě pozdější zkušenosti.)

Synonyme a posteriori Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu a posteriori?

a posteriori Tschechisch » Tschechisch

ze zkušenosti pozdější později

Suchen Sie vielleicht...?