Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Pomohu vám pochopit nejen jednotlivá slova, ale i celé věty.