Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Maxime Deutsch

Übersetzungen Maxime ins Tschechische

Wie sagt man Maxime auf Tschechisch?

Maxime Deutsch » Tschechisch

rčení poučka maxim axióm axiom

Sätze Maxime ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich Maxime nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Maxime? Bin ich auch noch nie gewesen.
Maxim., to také neznám.
Und ob, mon Commandant. Das Restaurant Maxime ist mir lieber. - Da knallen sie nur mit Sektkorken.
Velmi dobře, ale mám radši restaurant U Maxima.
Maxime.
Dojemné!
Catherines Maxime ist, dass in einer Beziehung mindestens einer treu ist.
Jedna Kattyina zásada zní: Jeden musí zůstat věrný.
Sei nicht so stur, Maxime.
Když to říkáš.
Maxime, stimmt es, dass er in Gefahr ist?
Maxime, je opravdu v nebezpečí?
Maxime, erinnere dich!
Pamatuj, Maxime.
Maxime steht vor Euch.
Maxime Des Forets? - Osobně.
Maxime des Forets.Schauspieler.
Maxime des Forets.
Seid ihr Maxime des Forets?
Ne jste vy Maxime des Forets?
Aber jetzt begrüßt bitte mit mir die charmanten Ladys von der Beauxbatons Akademie für Zauberei und ihre Schulleiterin, Madame Maxime.
Nyní prosím, spolu se mnou přivítejte krásné slečny z magické akademie z Krásnohůlek. A jejich ředitelku, madame Maxime.
Aber jetzt begrüßt bitte mit mir die charmanten Ladys von der Beauxbatons Akademie für Zauberei und ihre Schulleiterin, Madame Maxime.
Teď se ke mně prosím připojte a přivítejte rozkošné dámy z akademie kouzel v Krásnohůlkách a jejich ředitelku, madame Maxime.
Keine Sorge, Madame Maxime.
Nebojte, madame Maxime.
Sie haben Maxime festgenommen.
Zatkli Maxima.

Nachrichten und Publizistik

Unter Putin, so scheint es, wurde der Maxime de Maistres neues Leben eingehaucht.
Zdá se, že za Putina dostal de Maistrův aforismus novou chuť do života.
Je schwächer die zivile Führung, desto mehr tendiert China dazu, Deng Xiaopings Maxime tao guang yang hui (Ziele verschleiern und Krallen verstecken) zu negieren.
Čím slabší je civilní vedení, tím silnější Čína sklon opustit prohlášení Teng Siao-pchinga tchao kuang jang chuej (skrýt ambice a zatáhnout drápy).
Man sollte nach der Maxime vorgehen, dass nur wesentlich ist, was ohne Regelung die vier Freiheiten der EU - der Waren, Dienstleistungen, Personen und des Kapitals - ernsthaft gefährdet.
Pravidlem by zde mělo být, že zásadní je jen to, co by bez příslušné změny ustanovení mohlo ohrozit čtyři základní svobody Evropské unie - volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu.
Diese Maxime sollte die europäische Führungsebene zu ihrem Motto erheben: Es ist nicht die Zeit für mehr Europa; es ist Zeit für ein Europa, das seinen Auftrag erfüllt.
Vedoucí evropští představitelé by si měli z této poučky udělat své motto: nenastal čas pro více Evropy; nastal čas, aby Evropa naplnila svůj mandát.
Die Maxime für die Reform ist die Notwendigkeit, die Branche der Finanzdienstleistungen neu zu regulieren.
Společným jmenovatelem reformy je potřeba opětovně nastavit regulaci sektoru finančních služeb.
Hamilton sprach sich für die Unabhängigkeit der Richter aus, um ihre Position zu stärken und diese Maxime besitzt auch heute noch Gültigkeit.
Hamilton dále zdůvodnil potřebu nezávislosti soudců, která posiluje jejich postavení, a jeho argumenty jsou nenapadnutelné.

Suchen Sie vielleicht...?