Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Matrose Deutsch

Übersetzungen Matrose ins Tschechische

Wie sagt man Matrose auf Tschechisch?

Matrose Deutsch » Tschechisch

námořník mořeplavec Honzík Honza

Sätze Matrose ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich Matrose nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Viel hübsch. Bald Sie seien auch Matrose.
Vy být brzy úplně námořník, jen ne jíst tolik.
Möchten Sie diese Kugel stoßen, Matrose?
Chcete ten šťouch zvládnout, námořníku?
So viel, wie ein Matrose einem Mädchen eben bedeutet.
Jako děvčeti na námořníkovi.
Und ein Matrose auch.
A námořník taky.
Hier drüben, Matrose!
Tady, námořníku!
Der eine ist ein fähiger Matrose.
Jeden je dobrý námořník.
Er ist wie ein Matrose.
Jako ten příslovečný námořník.
Ich bin nur ein armer Matrose. und an seiner Seite ist die Prinzessin des central Park.
Jsem jen chudý námožník. s princeznou Central Parku po boku.
Wenn Sie Matrose sind, gibt es Arbeit für Sie.
Hledám námožníka, Michaele.
Jonnie ist kein Matrose, Eve.
Jonnie není zrovna námořník, Eve.
Matrose, pfeif alle Männer zu den Rettungsbooten!
Boatswaine, svolejte všechny muže k záchranné akci.
Gib mir die Sahne, Matrose.
Podej mi smetanu, kámo, huh?
Das war knapp, Matrose.
Páni, to bylo o chlup, kámo.
Trockenes Land, Matrose.
Suchá země, kámo.

Suchen Sie vielleicht...?