Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Hluk Tschechisch

Bedeutung Hluk Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch Hluk?

Hluk

město na Slovácku  Součástí pravidelných Dolňáckých slavností v Hluku je i tradiční jízda králů.

hluk

Lärm nepříjemný intenzivní zvuk   zdáli bylo slyšet hluk motorů.

Übersetzungen Hluk Übersetzung

Wie übersetze ich Hluk aus Tschechisch?

Synonyme Hluk Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu Hluk?

Deklination Hluk Deklination

Wie dekliniert man Hluk in Tschechisch?

hluk · Substantiv

+
++

Sätze Hluk Beispielsätze

Wie benutze ich Hluk in einem tschechischen Satz?

Einfache Sätze

Raději by se tady neměl dělat žádný hluk.
Man sollte hier lieber keinen Lärm machen.
Slyšel jsi ten hluk?
Hast du das Geräusch gehört?
Tomu říkáš hudba? Pro to není nic víc než hluk.
Das nennst du Musik? Für mich ist das nicht mehr als Lärm!
Ten hluk je ohlušující.
Der Lärm ist ohrenbetäubend.
Je tu takový hluk, že člověk nerozumí vlastnímu slovu.
Es ist so laut hier, man versteht sein eigenes Wort nicht.

Filmuntertitel

Když se jich šest postaví k mikrofonu, udělají větší hluk než šedesát takových deset kilometrů daleko.
Sechs von ihnen in der Nähe des Mikrophons machen mehr Lärm als sechzig zehn Kilometer entfernt.
Ale nedělejte prosím žádný hluk.
Aber macht keinen Lärm.
Pamatujte si: nesmíte dělat hluk.
Und denkt daran: Macht keinen Lärm.
Uletí, když udělají roj, pokud neuděláme takový hluk, že se usadí.
Das werden sie, wenn sie Schwarmfieber bekommen, außer, wir machen so viel Lärm, dass sie sich niederlassen.
Ten hluk připraví o rozum.
Der Lärm macht mich wahnsinnig.
Děláte moc velký hluk.
Sie machen zu viel Krach.
Tomu vy si troufáte říkat hluk?
Sie nennen dies Krach?
Nebojte se, pane Reede, zavolali jsme policii hned, jak jsme zaslechli ten hluk.
Keine Sorge, Mr. Reed.
Máti, ten hluk ti svědčí.
Mama, der Krach und der Gestank scheinen dir gut zu tun.
Co je to za hluk?
Was ist das Geräusch?
Když zastavíme, zachytí náš hluk, pokud něco uslyší.
Stoppen wir, hören sie mil Horchgerälen, was hier zu hören ist.
Vyloučíme všechen hluk.
Ja, sie hören alles.
Můžeme snížit hluk lodě?
Können wir alle Geräusche vermeiden?
Žádný hluk. Ha!
Nichl das geringsle Geräusch.

Nachrichten und Publizistik

Zvýšil se také počet stížností na enormní nízkofrekvenční hluk nových větrných turbín.
Auch über die niederfrequenten Geräusche der riesigen neuen Windräder gibt es immer mehr Beschwerden.

Suchen Sie vielleicht...?