Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Dienstag Deutsch

Übersetzungen Dienstag ins Tschechische

Wie sagt man Dienstag auf Tschechisch?

Dienstag Deutsch » Tschechisch

úterý úterek Úterý

Sätze Dienstag ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich Dienstag nach Tschechisch?

Einfache Sätze

Ist heute schon Dienstag?
Dnes je úterý?

Filmuntertitel

Heute ist Dienstag!
Ale dnes je úterý!
Am Dienstag täuschte er uns beim Baseball.
V úterý jsme šli do míčovny.
Das ist Dienstag in zwei Wochen.
To je od úterka za dva týdny.
Iss am Dienstag mit mir zu Mittag.
Sejdeme se v úterý v klubu na oběd.
Aber Dienstag- und Freitagabend aßen wir ruhig zu Hause. und hörten meine Platten an.
Ale úterní a páteční večery jsme zůstávali doma. V tichosti jsme povečeřeli a poslouchali jsme desky.
Dann, an einem Dienstag, rief sie an und sagte, sie könne nicht kommen.
Potom jedno úterý zavolala, že nemůže přijít.
Wir sehen uns Dienstag, Mrs. Foley.
A teď pojďme, drahá. Nezapomeň že u nás v úterý obědváte.
Ich habe im Büro gesagt, dass ich vielleicht erst Dienstag zurück bin.
V práci jsem řekl, že se možná vrátím v úterý.
Seit wann bist du wieder im Lande? - Dienstag.
Kdy ses vrátila?
Die Fakultät kommt Dienstag zum Tee.
V úterý k nám přijde na čaj učitelský sbor.
Ist seit Dienstag daheim.
od úterý je doma.
Wir sind seit Dienstag nicht mehr draußen gewesen.
Hrajeme tu karty od úterka.
Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.
Pondělí, úterý. středa a čtvrtek.
Für Dienstag.
Na úterý.

Nachrichten und Publizistik

Wenn die Hauptuntersuchungsrichterin Carla del Ponte diesen Dienstag nach Belgrad kommt, wird ihr Empfang nicht besonders warm sein.
Úterní bělehradská návštěva generální žalobkyně Carly del Ponteové se tudíž nesetká s nijak vřelým přijetím.

Suchen Sie vielleicht...?