Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

65letý Tschechisch

Bedeutung 65letý Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 65letý?

65letý

mající věk šedesát pět (pětašedesát) roků trvající šedesát pět roků  Strýček žil 65letý život a měl tři děti.