Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

38letý Tschechisch

Bedeutung 38letý Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 38letý?

38letý

mající věk třicet osm (osmatřicet) roků trvající třicet osm roků