Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

37letý Tschechisch

Bedeutung 37letý Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 37letý?

37letý

mající věk třicet sedm (sedmatřicet) roků trvající třicet sedm roků