Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

250mililitrový Tschechisch

Bedeutung 250mililitrový Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 250mililitrový?

250mililitrový

mající objem 250 mililitrů