Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ský Tschechisch

Bedeutung -ský Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ský?

-ský

tvoří přídavné jméno z některých podstatných jmen (kromě podstatných jmen zakončených na -c nebo -k, kde se mění na -cký)  muž, mužský

Suchen Sie vielleicht...?

-sko | -skop