Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-plný Tschechisch

Bedeutung -plný Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -plný?

-plný

-voll adjektivizuje podstatná jména tím, že vytvoří předmětné složené přídavné jméno; dává význam plný toho či oplývající tím, co představuje podstatné jméno v první části složeniny

Suchen Sie vielleicht...?