Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-na Tschechisch

Bedeutung -na Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -na?

-na

označuje místo, kde se děje to, co popisuje slovo, z něhož je výsledné slovo utvořeno  udírna, hovorna, prodejna, sběrna, herna, kazatelna označuje místa jinak související se základovým slovem  prádelna neproduktivní typ ženských činitelů  drbna, běhna, klepna  Přemyslovna, Ivanovna  kníže -> kněžna