Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ný Tschechisch

Bedeutung -ný Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ný?

-ný

charakterizuje následující podstatné jméno první částí slovního spojení  pyšný princ  odvážný voják chem. určuje jednomocný chemický prvek ve sloučenině  oxid dusný  kyanid draselný