Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ní Tschechisch

Bedeutung -ní Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ní?

-ní

přípona tvořící podstatné jméno z sloves  hackování  háčkování  hákování