Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-nägel Deutsch

Übersetzungen -nägel ins Tschechische

Wie sagt man -nägel auf Tschechisch?

-nägel Deutsch » Tschechisch

nehet