Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-jedy Tschechisch

Bedeutung -jedy Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -jedy?

-jedy

přípona pro tvorbu složenin ve vlastních jménech zeměpisných  Kozojedy, Kotojedy, Mrkvojedy