Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ium Tschechisch

Bedeutung -ium Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ium?

-ium

přípona tvořící podstatné jméno označující místo určované významem první části slova  akvárium  lapidárium  medvědárium  motýlárium  obludárium  oratorium  terárium  vivárium přípona mající jiné významy  oratorium ve významu druh hudební skladby