Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-itý Tschechisch

Bedeutung -itý Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -itý?

-itý

charakterizuje následující podstatné jméno jako mající vlastnosti první části slovního spojení  vrásčitý obličej  letitý dub chem. určuje trojmocný chemický prvek ve sloučenině  oxid železitý  kamenec draselno—chromitý

Suchen Sie vielleicht...?