Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ický Tschechisch

Bedeutung -ický Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ický?

-ický

charakterizuje následující podstatné jméno první částí slovního spojení  americký sen  kosmický koráb

Übersetzungen -ický Übersetzung

Wie übersetze ich -ický aus Tschechisch?

-ický Tschechisch » Deutsch

-isch