Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
sotva | otvor | cvok | facto

-ctvo Tschechisch

Bedeutung -ctvo Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ctvo?

-ctvo

kniž. vyjadřuje skupinu, nejčastěji profesní či sociální, jakožto celek kniž. vyjadřuje činnost nebo společenský jev