Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-as Tschechisch

Bedeutung -as Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -as?

-as

tvoří z adjektiv expresivní jména mužských nositelů vlastností  chuďas  kruťas tvoří ze substantiv zveličelá jména na základě přídatného znaku velkých rozměrů, případně subjektivního hodnocení s velkou mírou negativně laděné expresivity  lotras