Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ština Tschechisch

Bedeutung -ština Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ština?

-ština

přípona některých podstatných jmen označujících nepříznivě hodnocené společenské jevy  intelektuálština, přípona některých podstatných jmen s žertovným významem  partyzánština

Synonyme -ština Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu -ština?

-ština Tschechisch » Tschechisch

-čtina