Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-čtina Tschechisch

Bedeutung -čtina Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -čtina?

-čtina

přípona některých podstatných jmen označující nepříznivě hodnocené společenské jevy  političtina, luďáčtina

Synonyme -čtina Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu -čtina?

-čtina Tschechisch » Tschechisch

-ština