Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ář Tschechisch

Bedeutung -ář Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ář?

-ář

-er přípona mužských podstatných jmen označující vykonávajícího určitou profesi nebo činnost  farář, kolář, hvězdář, hokynář, žhář přípona analogická k latinské příponě -arium  herbář, skicář, Wikcionář

Übersetzungen -ář Übersetzung

Wie übersetze ich -ář aus Tschechisch?

-ář Tschechisch » Deutsch

-er

Synonyme -ář Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu -ář?

-ář Tschechisch » Tschechisch

-ař -íř -ík -ér -ák -or -ník -log -ista -ik -graf -er -ec