Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

@ Tschechisch

Bedeutung @ Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch @?

@

infor. znaménko oddělující uživatelské jméno od jména internetové domény v emailové adrese  To by zajímalo, co se pořídit na internetové adrese bill.gates@microsoft.com. Existuje vůbec? A pokud ano, čte si poštu v ten Bill Gates?