Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ие Russisch

Übersetzungen -ие Übersetzung

Wie übersetze ich -ие aus Russisch?

-ие Russisch » Deutsch

-ung

Synonyme -ие Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Russisch zu -ие?

-ие Russisch » Russisch

абстрактный -ое -ая